O nemoci

30.08.2015 12:05
Pacienti s roztroušenou sklerózou často nacházejí ve zprávách ze specializovaného RS centra zkratku EDSS, za kterou hned následuje nějaká číselná hodnota. Jde o údaj, kterým lékař vyjadřuje aktuální stav postižení nervového systému konkrétního pacienta.Zkratka EDSS je odvozena od anglického názvu...
30.05.2015 10:57
Roztroušená skleróza (RS), respektive její poznání i léčba, prošly v uplynulých dvaceti letech snad nejdynamičtějším rozvojem. Díky inovovaným kritériím se od roku 2010 urychlila diagnostika tohoto závažného neurologického onemocnění, a na trh (i v ČR) přišlo hned několik zcela nových léků, z...
29.04.2014 00:11
Snad žádná jiná choroba nemá tolik různorodých projevů jako roztroušená skleróza. Na tomto místě se pokusíme vyjmenovat ty nejčastější, ovšem je třeba zdůraznit, že ne všechny se musí u pacienta projevit. Existují takoví pacienti, kteří se s některými z uvedených symptomů nepotkají za celý svůj...
05.04.2014 16:46
Jde o závažné zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (tedy mozku a/nebo míchy). Vyskytuje se častěji u žen než mužů (3:1), nejčastěji bývá tato nemoc diagnostikována lidem ve věku 20-40 let (přičemž samozřejmě existují lidé, kterým byla zjištěna už v dětství, nebo...
Záznamy: 1 - 4 ze 4

Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz