O nás

Žádná konkrétní jména o provozovatelích tohoto webu se zde nedozvíte, zkušenosti nám totiž ukazují, že v České republice není radno zveřejňovat, že má někdo roztroušenou sklerózu. Existují samozřejmě výjimky, jimž to neublížilo, ale my raději zůstaneme v anonymitě.

Jsme sami pacienty a pacientkami (nejzkušenější z nás má RS od roku 1997, benjamínek onemocněl v roce 2013). K nápadu zveřejňovat kvalitní informace o RS nás vedlo zjištění, že na počátku 3. tisíciletí vzrůstá v záplavě informací potřeba oddělit skutečně kvalitní data o roztroušené skleróze od různých bludů a mýtů, ba dokonce i lží, kterých je na internetu bohužel plno a laici se v tom těžko orientují.

Zkrátka chceme, aby lidé, kterým bylo diagnostikováno toto závažné neurologické onemocnění, měli prostřednictvím tohoto webu přístup k nejnovějším poznatkům medicíny.

A protože mýliti se je lidské a ani my se určitě nevyhneme chybám, uvítáme, když nás upozorníte na případné nepřesnosti, kterých bychom se snad dopustili.

Pokud budete s tímto webem spokojeni, nestyďte se o něm informovat další pacienty. A pokud by se Vám na webu Roztrouš něco nelíbilo, napište nám o tom. Uvidíme, co se s tím dá dělat.

Přejeme Vám hodně pohody.

Chceme na tomto místě zdůraznit, že nejsme spojeni s žádnou farmaceutickou firmou, s žádnými lékaři, s žádným pacientským sdružením nebo nadačním fondem. Provoz webu hradíme výhradně z vlastních finančních prostředků.

Informace, které zde budeme pravidelně uveřejňovat, vybíráme zásadně sami, a to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz