NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY MABTHERY

najdete v příbalovém letáku na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), a sice v kapitole 4.8, která začíná na straně 13. Nežádoucí účinky jsou tam rozdělené do dvou skupin - jednak pozorované u onkologických pacientů a jednak zaznamenané u pacientů s revmatoidní artritidou. A protože tento lék není primárně určen k léčbě roztroušené sklerózy, zkušenosti z takových klinických zkoušek v příbalovém letáku nenajdete.


Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz