Gilenya

26.07.2019 20:08
Zatímco dosud se v příbalovém letáku léku Gilenya objevovaly v souvislosti s případným otěhotněním pacientek jen opatrné formulace "nemělo by" a "nedoporučuje se", brzy budou tato vágní varování nahrazana striktním "nesmí se užívat", "musí ukončit/zahájit" a "nesmí se předepisovat". Evropská...
25.11.2018 19:51
Neurologové, kteří léčí pacienty s RS, by měli být velmi obezřetní, pokud svým pacientům ukončují terapii lékem Gilenya. Úřad pro potraviny a léčiva (FDA), který reguluje trhy v Severní Americe, zveřejnil varování, že někteří pacienti, kterým byl tento lék vysazen, mohou vyvinout celkem...
06.11.2017 16:47
Lék Gilenya nesmí být od nynějška nasazován pacientům se závažnějšími kardiovaskulárními poruchami. Varovný dopis, který je určen lékařům, dnes zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tak učinil z popudu výrobce i Evropské lékové agentury (EMA). Stalo se tak poté, co byly regulačním...
30.12.2015 14:37
Výbor pro humánní léčiva Evropské lékové agentury (CHMP EMA) rozhodl na svém jednání ve dnech 14. - 17. prosince 2015 o vydání nového doporučení pro lékaře a pacienty, které má vést k minimalizaci dvou závažných rizik spojených s užíváním léku Gilenya. Konkrétně jde o minimalizaci možného výskytu...
28.08.2015 15:51
Výrobce tabletkového léku druhé volby Gilenya zveřejnil na svém webu v polovině srpna 2015 informaci o v pořadí již třetím případu progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která se projevila u pacienta s roztroušenou sklerózou (RS), jež nikdy předtím neužíval Tysabri. U tohoto léku se PML...
Záznamy: 1 - 5 ze 7
1 | 2 >>

Dlouhodobá léčba

11.07.2015 09:40
Na základě rozhodnutí Farmakovigilančního výboru pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) z dubna a května 2015 musí držitelé registračních rozhodnutí pro výrobu a prodej všech interferonů β a léků Gilenya a Tysabri doplnit do příbalových letáků informaci o...
02.01.2015 15:11
Jaký vliv na plod a novorozence, případně na průběh těhotenství mají léky užívané ke zpomalení postupu invalidity u roztroušené sklerózy? Jedinečné srovnání již schválených léků i vyvíjených preparátů (zkoušených na pacientech v klinických studiích) přinesl text publikovaný v roce 2013 v...
24.07.2014 14:14
Evropská komise vyhověla doporučení Výboru pro humánní léčiva (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) a schválila v červenci 2014 k používání lék Plegridy, což je pegylovaný interferon β-1a, tedy interferon s prodlouženým účinkem, a to pro distribuci v 28 evropských zemích. Následně FDA...
29.04.2014 16:38
Jestliže RS má příliš agresivní průběh a/nebo dosavadní léky první či druhé volby dostatečně nezabírají, mohou lékaři ve specializovaných RS centrech přistoupit k eskalaci léčby za použití cytostatik. Nejde však o silná cytostatika známá z onkologické léčby, v případě roztroušené...
27.04.2014 11:57
Po nasazení léků první volby neurolog ve specializovaném RS centru stav pacienta několik měsíců sleduje, aby se ujistil, že nežádoucí účinky nepřevládají nad přínosem užívaného preparátu. V případě, že léčivo dostatečně neúčinkuje (léky první volby fungují "skvěle" u 30 % pacientů,...
26.04.2014 14:44
Česká republika patří k zemím, kde probíhá léčba roztroušené sklerózy podle celosvětově uznávaných standardů. Léčba ve specializovaných RS centrech se soustřeďuje téměř výhradně na relaps-remitentní formu RS, která bývá patrná zhruba u 85 % nově diagnostikovaných pacientů....

Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz