NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY MAVENCLAD

se u pacientů mohou, ale nemusí projevit. Citujeme z příbalového letáku, jehož aktuální verzi najdete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):

Klinicky nejvýznamnější nežádoucí účinky hlášené u pacientů, kteří dostávali kladribin v doporučené kumulativní dávce 3,5 mg/kg tělesné hmotnosti během 2 let v klinických studiích, byly lymfopenie a herpes zoster. Přitom výskyt herpes zoster byl častější při lymfopenii 3. nebo 4. stupně (tj. 200-500 buněk/mm3 nebo <200 buněk/mm3).

Vzhledem k tomu, že kladribin může aktivovat latentní infekce, a to včetně tuberkulózy nebo žloutenky, musí lékaři provádět screeningová vyšetření zejména na tuberkulózu a žloutenku B a C. A to vždy před zahájením léčby v 1. roce a také před dalším podáním léku ve 2. roce. Pokud se při screeningovém vyšetření zjistí přítomnost latentní infekce, musí být zahájení léčby odloženo až do doby, než je taková infekce odpovídajícím způsobem zaléčena.
Lékaři by měli zvážit odložení začátku léčby také u pacientů s jakoukoliv akutní infekcí, a to až do doby, než je tato infekce plně pod kontrolou.

Četnost nežádoucích účinků je definována takto:

velmi časté (≥1 případ/10 pacientů),
časté ((≥ 1/100 až <1/10),
méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100),
vzácné (≥1/10 000 až 1/1000).

SEZNAM NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ:

Infekce a infestace (tj. včetně parazitárních)

Časté: labiální herpes (na rtu), dermatomální herpes zoster (dermatom je oblast kůže zásobená příslušným nervovým kořenem)
Velmi vzácné: tuberkulóza

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté: lymfopenie (přitom lymfopenie 4. stupně byla v klinických zkouškách pozorována u méně než 1 % pacientů)
Časté: snížení počtu neutrofilů (druh bílé krvinky, který se podílí na obraně organismu proti bakteriální infekci)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: vyrážka, alopecie (vypadávání vlasů).Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz