Zenapax

04.03.2018 12:44
Pacienti s roztroušenou sklerózou se v ČR nakonec zřejmě vůbec nedočkají nového léku Zinbryta. Žadatel o to, aby tomuto léčivu (účinná látka daclizumab) byla po uvedení na trh nejprve v USA (květen 2016) a vzápětí i v Evropě (červenec 2016), stanovena úhrada ze zdravotního pojištění také v...
16.06.2017 10:46
Nový lék Zinbryta (účinná látka daclizumab) se ještě ani nedostal k českým pacientům s relaps-remitentní RS a evropský regulační orgán už zahájil přehodnocování tohoto léčiva, které se aplikuje injekčně 1x za měsíc pod kůži. Evropská léková agentura (EMA) oznámila 9. června 2017, že kvůli úmrtí...
12.07.2016 13:28
Evropská komise (EC) rozhodla 1. července 2016, že lék Zinbryta (účinná látka daclizumab) může být v zemích Evropské unie v následujících pěti letech předepisován a podáván dospělým pacientům s RR-RS. Jde o monoklonální protilátku, kterou si pacienti aplikují injekčně pod kůži 1x za měsíc. Toto...
30.04.2016 12:46
Výbor po humánní léčiva (CHMP) Evropského lékového úřadu (EMA) vydal 28. dubna 2016 souhlasné stanovisko s tím, aby byl lék Zinbryta uveden na trh v zemích Evropské unie. Nic tedy již nebrání tomu, aby evropské regulační orgány tento injekčně aplikovaný lék schválily k používání ještě v roce...
26.10.2014 10:37
Zinbryta/Zenapax (účinná látka daclizumab) je lék, který je dlouhá léta podáván pacientům při transplantaci orgánů, aby se omezilo riziko, že organismus odmítne transplantovaný orgán přijmout. V injekční formě (podání 1x za měsíc) se ovšem daclizumab osvědčil i při léčbě...
Záznamy: 1 - 5 ze 5

Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz