Klinické zkoušky v ČR

v rámci klinického testování nových preparátů se pacienti mohou zapojit do některé z klinických zkoušek, které v ČR schvaluje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), a to na základě žádosti výrobce konkrétního přípravku.

Případný zájemce dostane od neurologa, který ve specializovaném RS centru konkrétní klinickou zkoušku vede, dokument zvaný Informovaný souhlas (IS), ve kterém jsou uvedeny veškeré dosud známé informace o zkoumaném přípravku, a to včetně dosud známých nežádoucích účinků. Účast v klinické zkoušce (studii) je zásadně dobrovolná, nelze ji nijak vynucovat nebo jí podmiňovat např. budoucí léčbu. Podpisem IS dává pacient najevo, že:
-si důkladně přečetl všechny informace obsažené v IS a že bere na vědomí veškerá rizika, a
-že se neurologa, který mu účast v klinické zkoušce nabídl, zeptal na případně nejasnosti a dostalo se mu srozumitelných odpovědí na všechny dotazy.

Do konkrétních klinických zkoušek se nezapojují všechna RS centra. Seznam všech klinických hodnocení probíhajících v ČR včetně toho, která centra se do nich zapojila, najdete na webových stránkách SÚKL, a sice v rubrice Databáze kinických hodnocení.

Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz