Pro pacienty PP-RS

23.01.2015 14:22
V říjnu 2006 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou, v paralelních skupinách prováděnou studii přípravku Sativex přidaného ke stávající léčbě, a sice ke zmírnění centrální neuropatické bolesti u pacientů s roztroušenou...
17.01.2015 15:29
V září 2007 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) placebem kontrolované, randomizované klinické hodnocení ve dvou částech (dvojitě zaslepená, následovaná otevřenou), a sice ke zhodnocení bezpečnosti, snášenlivosti a předběžné účinnosti přípravku AV650 (tolperison HCl) u subjektů trpících...
01.12.2014 15:15
Výrobce oznámil dne 1. prosince 2014, že klinická zkouška INFORMS, při níž výzkumníci testovali účinnost přípravku FTY720 v dávce 0,5 mg (tedy již schváleného léku Gilenya) u pacientů s primárně-progresivním typem RS, nepřinesla očekávané výsledky. Výzkumníci nezaznamenali statisticky významný...
01.12.2014 15:06
K 30. 11. 2014 byly v ČR povoleny tyto tři klinické zkoušky pro pacienty s primárně-progresivní RS (ve věku 18-65 let):FTY720 = fingolimod (0,5 mg) - jde o účinnou látku, kterou ve stejné dávce obsahuje lék Gilenya (již schválený pro RR-RS) - klinická zkouška začala pro pacienty s PP-RS v...

Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz