Pro pacienty RR-RS

16.05.2017 12:01
V únoru 2017 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení, jehož cílem je stanovit účinnost, bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku a biologickou aktivitu zcela nového preparátu M2951, a to i ve srovnání s již schváleným a v ČR používaným lékem Tecfidera...
24.11.2016 15:22
V září 2016 povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení, které má posoudit účinnost a bezpečnost infuzně podávaného preparátu ocrelizumab u pacientů s relaps-remitující roztroušenou sklerózou, u nichž neurologové ve specializpovaných RS centrech zaznamenali...
20.10.2016 09:48
V červenci 2016 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení preparátu GNbAC1. Zkoumanou monoklonální protilátku, která je zacílena proti obalovému proteinu lidského endogenního retroviru (HERV-W MSRV), jež bývá spojován...
30.04.2016 11:48
V dubnu 2016 povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) prodlouženou fázi klinického hodnocení přípravku BG00012 (schválený lék Tecfidera), které má posoudit dlouhodobou bezpečnost a účinnost přípravku BG00012 u dětských pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Zatímco do...
28.11.2015 16:10
V září 2015 povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení, které zkoumá vliv různých dávek přípravku BG00012 (schválený lék Tecfidera) na zánětlivá ložiska a také zkoumá farmakokinetiku* preparátu u dětských pacientů s relaps-remitentní RS, a sice ve věku 10-17...
21.11.2015 17:13
V červenci 2015 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) multicentrické klinické hodnocení, které bude  zkoumat, jestli je 6týdenní postupné zvyšování dávky již schváleného léku Tecfidera dostatečně účinné při omezení výskytu zažívacích obtíží u pacientů s RS.Účastníci této...
25.10.2015 18:56
V září 2014 povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení, které navazuje na prodlouženou studii CAMMS03409, ve které byl zkoumán přípravek alemtuzumab (obchodní název Lemtrada). Jde o klasický postup, při kterém výrobce hradí pacientům registrovaný lék i po skončení...
12.09.2015 19:13
V srpnu 2014 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení, které srovnává dva již schválené léky druhé volby - Tysabri a Gilenya. Celkem na devíti specializovaných neurologických pracovištích se v rámci multicentrického randomizovaného otevřeného klinického...
22.08.2015 17:14
V srpnu 2014 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení ENHANCE, při kterém se posuzuje dlouhodobá účinnost a bezpečnost tabletkového léku Fampyra, který obsahuje účinnou látku fampridin s prodlouženým uvolňováním (v klinických zkouškách nesl označení BIIB041), a...
20.06.2015 18:06
V červnu 2014 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) jednu z prvních klinických zkoušek v ČR, při nichž je zkoumán lék na dětech s roztroušenou sklerózou. Výzkumníci posuzují účinek a bezpečnost různých dávek tabletkového preparátu BG00012 (obchodní název Tecfidera), a to na třech...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz